Integritetspolicy


« Tillbaka


Uppdaterad: 24 maj 2018 (gäller från 25 maj 2018)

För Flying Enterprise AB (med bifirma rpm Sport) är det mycket viktigt att din integritet respekteras och vi har ansvar (såsom det definieras i dataskyddsförordningen GDPR) för de personliga uppgifter som du förser oss med. Vårt mål är att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter och denna integritetspolicy kommer visa dig hur Flying Enterprise Sweden AB (med bifirma rpm Sport) behandlar, hanterar och lagrar dina personuppgifter på ett tryggt sätt. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är angeläget att du läser igenom vår integritetspolicy och känner dig betryggad i vår behandling av dina personuppgifter. Om du har några frågor är du är alltid välkommen att kontakta oss.

1. Vilka är Flying Enterprise Sweden AB (med bifirma rpm Sport)

I denna policy kallas Flying Enterprise Sweden (med bifirma rpm Sport), orgnr: 556877-1413) för FESAB. Du som privatperson, företag eller organisation benämns som besökare, kunden eller helt enkelt du.

FESAB är ansvarig för alla dina personuppgifter vilket du delar med dig till oss på våra webbsidor, e-post, telefon eller på något annat sätt.

Du kan komma kontakt med oss via följande sätt:

Flying Enterprise Sweden AB, Järnringen 19, 433 30 Partille

Eller via våra kontaktformulär på https://www.rpmsport.net

2. Vilket tillämpningsområde gäller för denna integritetspolicy

Vår integritetspolicy gäller för besökare eller kunder som besöker våra hemsidor (https://www.rpmsportsport.net, http://www.flyingenterprise.se, eller http://www.weatherflow.se), kontaktar oss via e-post eller ringer till oss och delar med sig av sina personuppgifter till oss.

Personuppgifter är kortfattat all slags information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan identifiera dig som en fysisk levande person. Personnummer, telefonnummer, namn & adress, bild, e-postadress eller IP-adress är alla exempel på personuppgifter.

3. Data som FESAB samlar in och hur den används. FESAB agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

FESAB:s huvudsakliga skäl för att behandla dina personuppgifter är för att kunna genomföra de köpavtal som du har med FESAB. Vi samlar också in personuppgifter för besökare som vill bli kund till oss eller vill bli kontaktad av oss av någon annan anledning.

Längre ner i denna integritetspolicy listas i en tabell de personuppgiftsbehandlingar för vilka Skattepunkten är personuppgiftsansvarig.

Skattepunkten som personuppgiftsansvarig har ansvaret enligt GDPR för att dina personuppgifter hanteras, behandlas och lagras på ett säkert sätt, samt att de bestämmelser som finns i GDPR efterlevs.

4. Säkerhet

FESAB har som mål att alltid efter att hålla en hög nivå av säkerhet vid behandling av personuppgifter. Skattepunkten har vidtagit lämpliga och nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, förändring och radering. FESAB:s anställda & konsulter ska alltid följa FESAB:s interna IT-användningspolicy.

De personuppgifter som kommer in till FESAB utan att vi först har efterfrågat dem, kommer sparas maximalt i 60 dagar. Undantaget till detta är spontana jobbansökningar samt ärenden som berör kundavtal med FESAB.

Särskilt känsliga personuppgifter skickas enbart via krypterad kommunikation.

5. Underbiträden till FESAB

FESAB använder underbiträden till de IT-tjänster och molntjänster för vilka vi använder vid behandling, lagring eller radering av personuppgifter. Skattepunkten ansvarar för att personuppgiftsbiträdesavtal är upprättat med samtliga underbiträden och att dessa personuppgiftsbiträdesavtal följer de krav som är fastställda inom GDPR.

6. Hur cookies används på våra hemsidor

När du besöker våra hemsidor, så sparas små textfiler (så kallade cookies) på din dator. Cookies sparas för att hemsidan ska fungera på bästa möjliga sätt och för att ge oss statistik om användandet av sajten.

Hemsidorna använder två typer av cookies.

Den första typen av cookie kallas sessionscookie. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot kakor automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte.

Observera att om du spärrar cookies kommer du inte kunna använda alla funktioner på våra hemsidor.

7. Hur används personuppgifter för marknadsföring

FESAB skickar inte vidare några personuppgifter till tredje part för marknadsföring eller till något annat företag som arbetar med samla in och/eller kartlägga personuppgifter för marknadsföringssyften.

Om du har givit samtycke för att få vårt nyhetsbrev, så skickas detta till din e-postadress med jämna mellanrum. Om du inte längre vill motta vårt nyhetsbrev, så kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

8. Överföring av personuppgifter

FESAB har säkerställt att överföring av dina personuppgifter enbart sker inom EU/EES, och USA (Privacy Shield krävs).

FESAB säljer inte vidare någon kundinformation till tredje part. Kontaktinformation till våra besökare eller kunder som behövs för utskick av nyhetsbrev via e-post kan behandlas av våra personuppgiftsbiträden.

9. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Vid registrerade personuppgifter hos FESAB så har du dessa rättigheter:

 • Veta vilken behandling av personuppgifter som görs, ändamål för detta, rättslig grund och hur länge personuppgifterna sparas. (se personuppgiftsbehandling längre ner i policyn)
 • En gång om året kan du begära ett registerutdrag för att se vilka personuppgiftsbehandlingar som finns sparade om dig.
 • Om någon personuppgift är felaktig har du rätt att begära rättning.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under följande förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål för vilket de samlades in
  • Om uppgifterna sparades med ditt samtycke och du återkallar ditt samtycke.
  • Om behandlingen baseras på intresseavvägning och det inte finns tillräckligt starka skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
 • Din rätt att blir raderad gäller inte om FESAB enligt lag (exempelvis bokföringslagen) är skyldiga att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du kan invända att en behandling av dina personuppgifter görs och då kommer FESAB sluta behandla dina personuppgifter under den tid då frågan utreds om inte annat är föreskrivet i lag.
 • Du kan framföra klagomål till Datainspektionen över FESAB:s personuppgiftsbehandlingar om dig som besökare eller kund. Datainspektionen når du på telefonnummer: 08-657 61 0 eller via e-post: datainspektionen@datainspektionen.se

10. Personuppgiftsbehandlingar

Personuppgifts-behandling Syfte med behandlingen Kategorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Besök på hemsidan Analys & uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1-365 dagar
Anmälan av nyhetsbrev Skicka ut nyhetsbrev Kontaktuppgifter Hemsidebesökare Avtal, Samtycke Under avtalstid + 30 dagar
Kontaktformulär hemsidan Kundfrågor Kontaktuppgifter Hemsidebesökare Samtycke 60 dagar eller enligt överenskommelse
Beställningsformulär

hemsidan

Köp av produkt/tjänst Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal, Samtycke Avtalstiden + 3 år
Köp av tjänst/produkt Leverera tjänsten/produkten Kontakt, adress och faktureringsuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 3 år
Arbetssökande specifik tjänst Utvärdera och välja rätt person att rekrytera Kontaktuppgifter Arbetssökande Intresseavvägning Under rekryterings-process+ 6 mån
Arbetssökande spontanansökan Utvärdera för eventuell rekrytering Kontaktuppgifter Arbetssökande Samtycke 6 månader eller enligt överenskommelse
Kontakter via e-post från kunder Fullgörande av avtal Kontaktuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 3 år
Lagring av data i molnet För personuppgiftsansvariges räkning lagra data Alla kategorier av personuppgifter Kunder Avtal Avtalstiden + 3 år
Leverantörsreskontra Köpa vara Faktureringsuppgifter Leverantörer Avtal + rättslig förpliktelse T.o.m. 7:e året efter utgången av räkenskapsåret
Bokföringsmaterial Fullgöra rättslig förpliktelse Alla kategorier av personuppgifter Kunder, Leverantörer, Anställda Rättslig förpliktelse T.o.m. 7:e året efter utgången av räkenskapsåret
Fjärrstyrning av kunddatorer Support Uppgifter som ingår i programmen Kunder Avtal Ingen

11. Tolkning

Ingenting i denna integritetspolicy ska tolkas som att personuppgiftsansvarig skulle ha större ansvar än som framgår av dataskyddslagen (GDPR)

12. Ändring av denna integritetspolicy

Om denna integritetspolicy skulle uppdateras, så publiceras den nya versionen på https://www.rpmsportsport.net, http://www.flyingenterprise.se, och http://www.weatherflow.se


« Tillbaka