Reklam i skärmen (logga)

Team 5 Red Logo


« Tillbaka


Det finns två sätt att montera en logga i en skärm. Det ena sättet är att helt enkelt sy in den. Detta görs vanligtvis under själva produktionen av skärmen och det är lite dyrare men det blir oftast bättre och man får större frihet med färger på text och bakgrund. Vanligen syr man in loggor som är större, detta för att loggan inte ska påverka t ex start egenskaperna när skärmen åldras (blir porös).

Det andra alternativet är att skära ut loggan i självhäftande duk och sedan montera den på skärmen. Vi hjälper dig med rådgivning vad som blir bäst. Kontakta oss gärna!