Reglering av flygning med speedgliders


« Tillbaka


Text skriven av SSFF-infoansvarig: Lars Falkenström.

Eftersom flygning med mindre skärmar, sk. speedgliders och mini-wings, blivit allt mer populärt har SSFF gjort det möjligt för ett större antal piloter att flyga dessa med sina nuvarande licenser.

Fram till nu har endast piloter med P2C2 kunnat flyga dessa skärmar, då endast denna licens medger flygning med oklassade skärmar.

Nedan följer en översiktlig beskrivning av de nya reglerna för speedgliders-familjen.
Observera att det finns kompletterande regler gällande detta. Dessa hittar man i FoD 9.0.

Vilka skärmar omfattas av dessa nya regler?
Skärmar som av tillverkaren betecknas som speedglider/speedrider eller mini-wings/mini-glider. Detta är skärmar med relativt få celler och lågt sidoförhållande. Dessa skärmar är oftast inte klassade enligt LTF- eller EN-systemet (dvs tredje part) och istället går man på tillverkarens riktlinjer gällande användningen.

Om skärmen är klassad av någon av SSFF:s godkända klassningssystem (oftast LTF eller EN) så gäller de gamla behörighetsreglerna för att flyga dessa skärmar.

Vad innebär de nya speedglider-reglerna?
De reglerar vilka skärmar (typ och storlek) som får flygas och vilken pilotkompetens som krävs.
Då vinschning med dessa skärmar troligen inte komer att bli aktuellt så är det flygning med dessa skärmar på hang och från berg som omfattas av reglerna.

Vem får flyga speedgliders?
På hang:
Pilot 1 med hangbehörighet och 100 timmar loggad hangflygningstid.
Pilot 2 med hangbehörighet och 50 timmar loggad hangflygningstid.
Dessutom gäller att tillverkarens rekommendationer för pilotkompetens ska följas.

Från berg:
Pilot 1 med bergsbehörighet och 100 stycken loggade bergsflyg
Pilot 2 med bergsbehörighet och 50 stycken loggade bergsflyg.
Dessutom gäller att tillverkarens rekommendationer för pilotkompetens ska följas.

Vilka regler gäller för utrustningen?
Den skall av tillverkaren vara avsedd för speedflying/speedriding eller vara av typen mini-wing/mini- glider.

Minsta storleken på skärmen bestäms av en maximal vingbelastning på 5,5 kg/m2. Detta innebär helt enkelt att pilotens ikrokningsvikt divideras med 5,5 och minsta storlek på skärmen fås fram.

En pilot som ikrokad och klar väger 90kg får därmed flyga en skärm med en minsta storlek på 90/5,5=16,4m2.

I samtliga fall ska även tillverkarens rekommendationer följas gällande kringutrustning som sele, nödis och annat.