Tävling

Icaro Cup är en skärmflygtävling för skärmflygare, där du själv får välja när du ska flyga inom tidsperioden. Målet är att få den högsta poängen baserat på 5 flyg. Flyger man mer än 5 flyg får man ersätta sämre flyg med bättre tills poängen blir så hög som möjligt.

Läs mer:
Icaro Cup