Regler


« Tillbaka


Loggning av flyg:
Efter du har gjort ett flyg och laddat upp det till flightlog.org, så skickar du ett mail till oss med en länk till flyget: info(på)rpmsport(punkt)net
Detta måste göras senast 30 dagar efter flyget är gjort för flyget ska accepteras.

Skärmtyp tillåten:
EN-A > Open-Class

Distanspoäng räknas på:
Max 5 flyg

Krav:
● Alla flyg måste loggas på flightlog.org med flyglogg från GPS som visar höjd.
● Flygning får ej ske i kontrollerat luftrum
● Aktuell svensk licensbricka.
● Flygning ska ske enligt aktuella F.O.D-regler
● Flyg måste starta i Sverige
● Endast friflygning (ej paramotor)

Övriga regler:
● Du kan använda flyg från andra tävlingar i Sverige för Icaro Cup (så länge tävlingsavgiften är betald)
● Endast rak distans mellan två punkter räknas. Ingen bonus för deklarerad distans, out and return eller triangel. Det finns ingen minimum distans för att skicka in ett distansflyg till tävlingen.
● Det är medtävlarna som måste bevisa att ett flyg har brutit mot luftrumsbestämmelser. Om bevis framförs att så har skett från en medtävlare, kommer flyget att tas bort från tävlingen. Du kan sedan ersätta detta flyg med ett nytt flyg (eller tidigare flyg om du redan gjort fler än 5 flyg)
● Har du gjort fler än 5 flyg så räknas bara dina 5 bästa. Man fyller helt enkelt på med sina bästa 5 flyg hela tiden.
● Skulle tävlingsarrangören välja att ett flyg/regel ska upp för omröstning, så sker röstning av samtliga piloter i tävlingen (majoritetsbeslut). Medtävlare måste då lägga sin röst inom 2 veckor efter mottaget mail.
● Har speciella luftrumssektorer öppnats, så meddela detta i flygloggen och dess höjder.
● Har en skärm två olika klassningar är det den högsta klassningen som gäller.
● När ett flyg skickas in till tävlingen, tittar vi på vilken skärm det flögs med och vi räknar sedan ut poängen därefter med hjälp av den handikappfaktor skärmen har.

Dokument uppdaterat: 2013-03-13 (TH)